Μίλα στο συναίσθημα

Μίλα στο συναίσθημα

Ιδιαίτερα δημοφιλής για το content marketing είναι η προσέγγιση που αφορά το συναίσθημα. Δηλαδή, ό,τι παράγεται σε κείμενο ή media, να στοχεύει στο συναισθηματικό κόσμο του κοινού που το διαβάζει. Πρόκειται για μια τεχνική αρκετά διαδεδομένη αλλά και επιτυχημένη, η οποία ωστόσο χρειάζεται πολλή δουλειά για να επιτευχθεί. Υπάρχει πάντοτε η παγίδα του αμφιλεγόμενου ή […]