5 συμβουλές για ελκυστικά cover photos

Όταν έχουμε σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα θέλουμε να είναι αντιπροσωπευτική για το προϊόν μας. Και επειδή ακριβώς μας αντιπροσωπεύει, τη θέλουμε να είναι όσο πιο εντυπωσιακή γίνεται, πάντα στο πλαίσιο που της επιτρέπει η φιλοσοφία του δημιουργού της. Κυρίως στο Facebook οι σελίδες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση του προϊόντος, γι’ αυτό και πρέπει […]