Τι είναι το Digital Storytelling

Το Digital Storytelling είναι μια μορφή διαδραστικού content marketing, που σκοπό έχει να παρουσιάσει μια ιστορία με τρόπο που να κεντρίζει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου. “Πατάει” πάνω στον όρο storytelling (αφήγηση μιας ιστορίας) και τον ανάγει σε ψηφιακό επίπεδο. Όσοι ασχολούνται με το content marketing επενδύουν στη συγκεκριμένη μέθοδο για να περάσουν ένα μήνυμα ή […]