3 τρόποι για να εντάξετε τη ψυχολογία στη στρατηγική σας

Απώτερος σκοπός κάθε στρατηγικής στα Κοινωνικά Δίκτυα, είναι να αυξηθεί το engagement που θα ενισχύσει τη σχέση του χρήστη με το brand. Η σχέση αυτή είναι που θα οδηγήσει σε πωλήσεις και στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων.