Τι είναι το Persona και γιατί το χρειάζεσαι

  Ο όρος persona αναφέρεται στη σκιαγράφηση του προφίλ του ιδανικού σου χρήστη. Σε πιο επαγγελματικό πλαίσιο, persona (ή buyer persona) είναι το προφίλ του πελάτη σου, το οποίο πρέπει να έχεις υπόψη για να σχηματίσεις τη στρατηγική σου.   Τι είναι το persona Όταν θες να προωθήσεις μια υπηρεσία, θα πρέπει να φτιάξεις μια […]