Πώς να γίνω influencer το 2020;

Πώς να γίνω influencer το 2020

Μια από τις ερωτήσεις που κάνει αρκετός κόσμος, κυρίως οι πιο νεαρές ηλικίες, είναι το «πώς να γίνω influencer». Δεν ξέρω αν υπάρχει μια συνταγή επιτυχίας, καθώς δεν είμαι σίγουρη τι ακριβώς πιστεύουν πως είναι ο influencer και θέλουν να γίνουν.