Η καλύτερη δεξιότητα ενός Content Creator

Η καλύτερη δεξιότητα ενός Content Creator

Ποια θεωρείς πως είναι η καλύτερη δεξιότητα ενός Content Creator;   Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργεί περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Οι content creators είναι άλλωστε αυτοί που το συγκρατούν. Είτε λέγονται influencers είτε TikTokers, η συμβολή τους είναι τέτοια που όλες οι πλατφόρμες Social Media βασίζονται (σχεδόν) εξολοκλήρου σε αυτούς.